මුෂ්ෆිකුර් රහීම්

“මගේ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් දිවියේදී මේ වගේ අවස්ථාවකට මීට පෙර කිසිදා මුහුණ දීලා තිබුණෙ නෑ. මේ වගේ තණතීරුවකදී, ටෙස්ට් තරගය පස්වැනි දිනයේ, ලකුණු හඹා යාම අපට අලුත් දෙයක්….අපට ආරම්භක කඩුල්ල සඳහා ලකුණු 50 ක විතර සම්බන්ධතාවක් ඕනෑ කර තිබුණා. ඒත් ටමීම් සහ ශබීර් දෙන්නාගේ ශතක සම්බන්ධතාව නිසා අපේ ගමන ගොඩාක් පහසු වුණා”

 

- ටෙස්ට් තරගය ජයගැනීමෙන් පසු

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>