රංගන හේරත්

මා හිතුවා ඒ ලකුණු සංඛ්‍යාව ආරක්‍ෂා කරගන්න පුළුවන් කියලා. අපි ඉන්දියාව, පාකිස්තානය වගේ කණ්ඩායම් එක්කත් මීට වඩා අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවන් ආරක්‍ෂා කරගෙන තියෙනවා” කණ්ඩායමේ දඟ පන්දු යවන්නන් තිදෙනකු හිටපු නිසා අපට තරගය ජයගන්න පුළුවන් කියා ලොකු විශ්වාසයක් මට තිබුණා…. අපි වේලාසනින්ම කඩුලු දෙකක් දවාගත්තත් දිවා ආහාරයෙන් පස්සේ ඔවුන් ප්‍රහාරය පටන් ගත්තා. එයින් තරගය අපෙන් ගිළිහී ගියා..”

 

- ටෙස්ට් තරගයේ පරාජය සම්බන්ධයෙන්

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>