රංගන හේරත්

“කඩුලු රකින්නේ කවුද, ආරම්භක පිතිකරුවාම කඩුලු රකින්නත් යොදවනාවාද, අංක 7 ස්ථානයේ පන්දුවට පහර දෙන්නේ කවුද වගේ තව බොහෝ දේවල් හිතන්න තිබෙනවා …කොහොම වුණත් අපට තව දවස් හයක් විතර තියෙනවානේ….හෙමිහිට සාකච්ඡා කරලා බලන්න ඕනේ”

 

- ආරම්භක පිතිකරු යුගලය සම්බන්ධයෙන්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>