උපුල් තරංග

“මා කලින් කිවුවා වගේ මේ තරගාවලිය අපේ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් බොහෝ දෙනකුට යමක් ඉගෙන ගන්නයි අත්දැකීම් ලබාගන්නයි තියෙන තරගාවලියක්”


“අපි මේ තරගාවලියේ 5-0 සුද්දයකට මුහුණ දීලා ඉන්න බවක් පෙනෙනවා. ඒත් අවසන් වරට (කේප් ටවුන්හිදී) පැවැති තරගයේදී අපි ක්‍රීඩා කළ ආකාරය අනුව අපට කිසියම් ආත්ම විශ්වාසයක් ඇතිවෙලා තියෙනවා. අපි පැරදුනත් අපි ඒ වෙනුවෙන් සටනක් දෙනවා”


- දකුණු අප්‍රිකවට එරෙහිව පැවැති එක්දින තරගාවලියේ අවසන් තරගයට පෙර

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>