ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්

“ඒක අනිත් ටෙස්ට් තරග දෙකම ක්‍රීඩා කළ තණතීරු වලට වඩා මෙම තරගය සඳහා තිබෙන තණතීරුව කොළ පාටයි. පැහැදිළිවම එහි පන්දුව දෝලනය වේවි විතරක් නෙමේ පන්දුව දෙපසට පැද්දෙමින් ඉහළ නඟින තත්ත්වයත් තියේවි.. දකුණු අප්‍රිකාවේ සංචාරය කරන හැම වතාවකදීම අපි බලාපොරොත්තු වන්නේ කොළ පැහැ තණතීරු තමයි. මොන විදිහේ තණතීරුවක් ලැබුණත් අපට ඒකේ ක්‍රීඩා කරන්න සිදුවෙනවා”

 

-  තුන්වැනි ටෙස්ට් තරගයට පෙර

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>