ලකුණු සටහන් කරුවන්ගේ වර්ණ රාත්‍රිය

ලකුණු සටහන් කරුවන්ගේ සංගමයට වසර 15 ක් පිරීම නිමිත්තෙන් පළමු වරට පවත්වනු ලබන ලකුණු සටහන් කරුවන්ගේ වර්ණ රාත්‍රිය සහ නිළ වෙබ් අඩවිය එළිදැක්වීමේ උත්සවය 30 වැනිද කොළඹ සසකාවා හෝටල් පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වේ.

 


මේ සදහා ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා පළමු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් නායක බන්දුල වර්ණපුර මහතා සහභාගි වෙයි. විශේෂ ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ හිටපු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් නායක තිලකරත්න ඩිල්ශාන් මහතාද තවත් ආරාධිත අමුත්තන් රැසක්ද සහභාගීවීමට නියමිතව ඇත.


මෙම සම්මාන රාත්‍රියේදී ලකුණු සටහන් කරුවන් වෙනුවෙන් සම්මාන 15 ක් සහ විශේෂ සම්මාන කිහිපයක් පිරිනැමේ.


විශේෂ ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන් සහභාගීවන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ හිටපු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් නායක තිලකරත්න ඩිල්ශාන් මහතා නිළ වෙබ් අඩවිය එළිදැක්වීමට නියමිතය.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>