ඕස්ට්‍රේලියාවට කඩුලු 4 ක ජයක්

ඕස්ට්‍රේලියානුවෝ 2-0 ක් ලෙස විස්සයි20 තරගාවලිය ජය ගනිති.

 

 

ඕස්ට්‍රේලියාවට කඩුලු 4 ක ජයක් 

 

ඕවර 17.5 කදී 130/6 (ට්‍රේවිස් හෙඩ් 09, පීටර් නෙවිල් 03, සචිත් පතිරණ 2.5-0-23-2) 

 

                      

 

18 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා‍ සචිත් පතිරණ කැඳවයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා ට්‍රේවිස් හෙඩ් සූදානම්. 

 

ඕවර 17 කදී 120/6 (ට්‍රේවිස් හෙඩ් 02, පීටර් නෙවිල් 00, තිලකරත්න ඩිල්ෂාන් 2-0-08-2) 

 

                      

 

තිලකරත්න ඩිල්ෂාන්ගේ පන්දුවක් හමුවේ දිනේෂ් චන්දිමාල් අතට උඩ පන්දුවක් දෙමින් මැතිව් වේඩ් ලකුණු 14 කට දැවී යයි. 

 

17 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා‍ තිලකරත්න ඩිල්ෂාන් කැඳවයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා උස්මාන් කවාජා සූදානම්. 

 

ඕවර 16 කදී 116/5 (මැතිව් වේඩ් 11, ට්‍රේවිස් හෙඩ් 01, සචිත්‍ර සේනානායක 4-0-36-0) 

 

                                           

 

16 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා‍ සචිත්‍ර සේනානායක කැඳවයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා මැතිව් වේඩ් සූදානම්. 

 

ඕවර 15 කදී 113/5 (මැතිව් වේඩ් 09, ට්‍රේවිස් හෙඩ් 00, තිලකරත්න ඩිල්ෂාන් 1-0-04-1) 

 

                                          

 

තිලකරත්න ඩිල්ෂාන්ගේ පන්දුවක් හමුවේ කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හසුවෙමින් උස්මාන් කවාජා ලකුණු 6 කට දැවී යයි. 

 

15 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා‍ දකුණතින් පිට දඟ පන්දුයවන ක්‍රීඩක තිලකරත්න ඩිල්ෂාන් කැඳවයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා උස්මාන් කවාජා සූදානම්. 

 

ඕවර 14 කදී 109/4 (මැතිව් වේඩ් 07, උස්කමාන් කවාජා 04, ධනංජය ද සිල්වා 2-0-12-0) 

 

                                          

 

14 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා‍ සීක්කුගේ ප්‍රසන්න කැඳවයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා උස්මාන් කවාජා සූදානම්. 

 

ඕවර 13 කදී 105/4 (මැතිව් වේඩ් 05, උස්කමාන් කවාජා 02, සීක්කුගේ ප්‍රසන්න 4-1-16-1)

 

                                          

 

13 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා‍ සීක්කුගේ ප්‍රසන්න කැඳවයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා උස්මාන් කවාජා සූදානම්. 

 

ඕවර 12 කදී 103/4 (මැතිව් වේඩ් 04, උස්කමාන් කවාජා 01, සචිත්‍ර සේනානායක 3-0-33-0)

 

                                         

 

12 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා‍ සචිත්‍ර සේනානායක කැඳවයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා මැතිව් වේඩ් සූදානම්.

 

ඕවර 11 කදී 99/4 (මැතිව් වේඩ් 01, උස්කමාන් කවාජා 00, සීක්කුගේ ප්‍රසන්න 3-1-14-1)

 

                                          

 

ජේම්ස් ෆෝක්නර් ලකුණු 1 ක් ලබා සිටියදී දුවද්දී දැවී යෑමකට හසුවෙමින් පිටියෙන් ඉවත් වෙයි. 

 

11 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා‍ සීක්කුගේ ප්‍රසන්න කැඳවයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා මැතිව් වේඩ් සූදානම්.

 

ඕවර 10 කදී 99/3 (මැතිව් වේඩ් 01, ජේම්ස් ෆෝක්නර් 01, සචිත් පතිරණ  2-0-13-2)

 

                                           

 

සචිත් පතිරණගේ පන්දුවක් හමුවේ තිසර පෙරේරා අතට උඩ පන්දුවක් දෙමින් ඩේවිඩ් වෝනර් ලකුණු 25 කට දැවි යයි. 

 

සචිත් පතිරණගේ පන්දුවක් හමුවේ කුසල් පෙරේරාගේ ස්ටම්ප් කිරීමකට හසුවීම නිසා මොයිසස් හෙන්ර්ක්ස් ලකුණු 1 කට දැවි යයි. 

 

10 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා‍ සචිත් පතිරණ කැඳවයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා මොයිසස් හෙන්ර්ක්ස් සූදානම්.

 

ඕවර 9 කදී 97/1 (ඩේව්ඩ් වෝනර් 25, මොයිසස් හෙන්රික්ස් 01, සීක්කුගේ ප්‍රසන්න 2-0-14-1)

 

                                          

 

සීක්කුගේ ප්‍රසන්නගේ පන්දුවක් කඩුල්ලේ වැදිම නිසා ග්ලේන් මැක්ස්වෙල් ලකුණු 66 කට දැවි යයි. 

 

නමවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා‍ සීක්කුගේ ප්‍රසන්න කැඳවයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා ඩේවිඩ් වෝනර් සූදානම්.

 

ඕවර 8 කදී 92/0 (ඩේව්ඩ් වෝනර් 22, ග්ලේන් මැක්ස්වෙල‍් 66, ධනංජය ද සිල්වා 1-0-08-0)

 

                                     

 

අටවනි ඕවරය යැවීම සඳහා‍ දකුණතින් පිට දඟ පන්දුයවන ක්‍රීඩක ධනංජය ද සිල්වා කැඳවයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා ග්ලේන් මැක්ස්වෙල් සූදානම්.  

 

ඕවර 7 කදී 84/0 (ඩේව්ඩ් වෝනර් 20, ග්ලේන් මැක්ස්වෙල‍් 60, සීක්කුගේ ප්‍රසන්න 1-0-09-0)

 

                                     

 

හත්වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා‍ දකුණතින් පා දඟ පන්දුයවන ක්‍රීඩක සීක්කුගේ ප්‍රසන්න කැඳවයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා ඩේවිඩ් වෝනර් සූදානම්.

 

ඕවර 6 කදී 75/0 (ඩේව්ඩ් වෝනර් 19, ග්ලේන් මැක්ස්වෙල‍් 54, තිසර පෙරේරා 1-0-19-0)

 

                               

 

ග්ලේන් මැක්ස්වෙල් පන්දු 18 කදි හයේ පහර 4 ක් සහ හතරේ පහර 6 ක් සමගින් අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කරයි. 

 

හයවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා‍ දකුණතින් මඳ වේග පන්දුයවන ක්‍රීඩක තිසර පෙරේරා කැඳවයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා ඩේවිඩ් වෝනර් සූදානම්.

 

ඕවර 5 කදී 56/0 (ඩේව්ඩ් වෝනර් 18, ග්ලේන් මැක්ස්වෙල‍් 36, සචිත්‍ර සේනානායක 2-0-29-0)

 

                               

 

පස්වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා‍ සචිත්‍ර සේනානායක කැඳවයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා ග්ලේන් මැක්ස්වෙල් සූදානම්.

 

ඕවර 4 කදී 36/0 (ඩේව්ඩ් වෝනර් 17, ග්ලේන් මැක්ස්වෙල‍් 17, සචිත් පතිරණ 1-0-11-0)

 

                              

 

සිවුවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා‍ වමතින් දඟ පන්දුයවන ක්‍රීඩක සචිත් පතිරණ කැඳවයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා ග්ලේන් මැක්ස්වෙල් සූදානම්.

 

ඕවර 3 කදී 25/0 (ඩේව්ඩ් වෝනර් 17, ග්ලේන් මැක්ස්වෙල‍් 06, සුරංග ලක්මාල් 2-0-15-0)

 

                              

 

තෙවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා‍ සුරංග ලක්මාල් කැඳවයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා ඩේවිඩ් වෝනර් සූදානම්.

 

ඕවර 2 කදී 12/0 (ඩේව්ඩ් වෝනර් 06, ග්ලේන් මැක්ස්වෙල‍් 05, සචිත්‍ර සේනානායක 1-0-09-0)

 

                       

 

දෙවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා‍ දකුණතින් පිට දඟ පන්දුයවන ක්‍රීඩක සචිත්‍ර සේනානායක කැඳවයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා ග්ලේන් මැක්ස්වෙල් සූදානම්.

 

ඕවර 1 කදී 2/0 (ඩේව්ඩ් වෝනර් 02, ග්ලේන් මැක්ස්වෙල‍් 00, සුරංග ලක්මාල් 1-0-02-0)

 

                       

 

පළමු ඕවරය යැවීම සඳහා‍ දකුණතින් මඳ වේග පන්දුයවන ක්‍රීඩක සුරංග ලක්මාල් කැඳවයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා ඩේවිඩ් වෝනර් සූදානම්.

 

ඕස්ට්‍රෙිලියානු ඉනිම ඇරඹීම සඳහා ඩේවිඩ් වෝනර් සමගින් ග්ලේන් මැක්ස්වෙල් පිටියට පිවිසෙති.

 

ඕස්ට්‍රේලියාවට ලකුණු 129 ක ඉලක්කයක්…

 

ඕවර 20 කදී 128/9 (සචිත්‍ර සේනානායක 07, සුරංග ලක්මාල් 00, මි‍චෙල් ස්ටාක් 4-0-32-1)

 

                       

 

මිචෙල් ස්ටාක්ගේ පන්දුවක් හමුවේ ජෙම්ස් ෆෝක්නර් අතට උඩ පන්දුවක් දෙමින් ධනංජය ද සිල්වා ලකුණු 62 කට දැවී යයි. (4×5) 

 

20 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා‍ මිචෙල් ස්ටාක් කැඳවයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා සචිත්‍ර සේනානායක සූදානම්.

 

ඕවර 19 කදී 123/8 (ධනංජය ද සිල්වා 62, සචිත්‍ර සේනානායක 03, ජෝන් හේස්ටින් 4-0-23-2)

 

                       

 

19 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා‍ ජෝන් හෙස්ටින් කැඳවයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා සචිත්‍ර සේනානායක සූදානම්.

 

ඕවර 18 කදී 114/8 (ධනංජය ද සිල්වා 58, සචිත්‍ර සේනානායක 00, ජේම්ස් ෆෝක්නර් 4-0-19-3)

 

                        

 

ජේම්ස් ෆෝක්නර්ගේ පන්දුවක් හමුවේ උස්මාන් කවාජා අතට උඩ පන්දුවක් දෙමින් ලකුණු 7 ක් ලබා සිටි සීක්කුගේ ප්‍රසන්න දැවී යයි. 

 

18 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා‍ ජේම්ස් ෆෝක්නර් කැඳවයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා සීක්කුගේ ප්‍රසන්න සූදානම්. 

 

ඕවර 17 කදී 106/7 (ධනංජය ද සිල්වා 52, සීක්කුගේ ප්‍රසන්න 05, මිචෙල්ර් ස්ටාක් 3-0-27-0)

 

                        

 

17 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා‍ මිචෙල් ස්ටාක් කැඳවයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා ධනංජය ද සිල්වා සූදානම්.

 

ඕවර 16 කදී 99/7 (ධනංජය ද සිල්වා 48, සීක්කුගේ ප්‍රසන්න 03, ජේම්ස් ෆෝක්නර් 3-0-11-2)

 

                       

 

16 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා‍ ජේම්ස් ෆෝක්නර් කැඳවයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා සීක්කුගේ ප්‍රසන්න සූදානම්.

 

ඕවර 15 කදී 93/7 (ධනංජය ද සිල්වා 43, සීක්කුගේ ප්‍රසන්න 02, ජෝන් හේස්ටින් 3-0-14-2)

 

                       

 

ජෝන් හේස්ට්න්ගේ පන්දුවක් හමුවේ ඔහු අතටම උඩ පන්දුවක් දෙමින් සචිත් පතිරණ ලකුණු 6 කට දැවී යයි. 

 

15 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා‍ ජෝන් හේස්ට්න් කැඳවයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා සචිත් පතිරණ සූදානම්.

   

ඕවර 14 කදී 86/6 (ධනංජය ද සිල්වා 38, සචිත් පතිරණ 06, මොයිසස් හෙන්රික්ස් 3-0-21-0)

 

                       

 

14 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා‍ මොයිසස් හෙන්රික්ස් කැඳවයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා ධනංජය ද සිල්වා සූදානම්. 

 

ඕවර 13 කදී 77/6 (ධනංජය ද සිල්වා 36, සචිත් පතිරණ 00, ඇඩම් සම්පා 4-0-16-3)

 

                  

 

ඇඩම් සම්පාගේ පන්දුවක් හමුවේ ට්‍රේවිස් හෙඩ් අතට උඩ පන්දුවක් දෙමින් තිසර පෙරේරා ලකුණු නොළබා දැවී යයි. 

 

ඇඩම් සම්පාගේ පන්දුවක් හමුවේ ඩේවිඩ් වෝනර් අතට උඩ පන්දුවක් දෙමින් චාමර කපුගෙදර ලකුණු 7 කට දැවී යයි. 

 

13 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා‍ ඇඩම් සම්පා කැඳවයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා ධනංජය ද සිල්වා සූදානම්.      

   

ඕවර 12 කදී 75/4 (ධනංජය ද සිල්වා 34, චාමර කපුගෙදර 07, මොයිසස් හෙන්රික්ස් 2-0-12-0)

 

                   

 

12 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා‍ මොයිසස් හෙන්රික්ස් කැඳවයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා ධනංජය ද සිල්වා සූදානම්. 

 

ඕවර 11 කදී 68/4 (ධනංජය ද සිල්වා 28, චාමර කපුගෙදර 06, ඇඩම් සම්පා 3-0-14-1)

 

                  

 

11 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා‍ ඇඩම් සම්පා කැඳවයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා චාමර කපුගෙදර සූදානම්. 

 

ඕවර 10 කදී 64/4 (ධනංජය ද සිල්වා 26, චාමර කපුගෙදර 04, මොයිසස් හෙන්රික්ස් 1-0-05-0)

 

                   

 

10 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා‍ දකුණතින් මඳ වේග පන්දුයවන ක්‍රීඩක මොයිසස් හෙන්රික්ස් කැඳවයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා ධනංජය ද සිල්වා සූදානම්. 

     

ඕවර 9 කදී 58/4 (ධනංජය ද සිල්වා 25, චාමර කපුගෙදර 00, ඇඩම් සම්පා 2-0-10-1)

 

                  

 

ඇඩම් සම්පාගේ පන්දුවක් හමුවේ කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හසුවෙමන් කුසල් මෙන්ඩිස් ලකුණු 5 කට දැවී යයි. 

 

නමවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා‍ ඇඩම් සම්පා කැඳවයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා ධනංජය ද සිල්වා සූදානම්. 

 

ඕවර 8 කදී 53/3 (ධනංජය ද සිල්වා 24, කුසල් මෙන්ඩිස් 01, ජේම්ස් ෆෝක්නර් 2-0-05-2)

 

                  

 

ජේම්ස් ෆෝක්නර්ගේ පන්දුවක් හමුවේ ඔහු අතටම උඩපන්දුවක් දෙමින් දිනේෂ් චන්දිමාල් ලකුණු 4 කට දැවී යයි. 

 

අටවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා‍ ජේම්ස් ෆෝක්නර් කැඳවයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා දිනේෂ් චන්දිමාල් සූදානම්. 

 

ඕවර 7 කදී 51/2 (ධනංජය ද සිල්වා 23, දිනේෂ් චන්දිමාල් 04, ඇඩම් සම්පා 1-0-05-0)

 

                  

 

හත්වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා‍ වමතින් දකුණතින් පා දග පන්දුයවන ක්‍රීඩක ඇඩම් සම්පා කැඳවයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා දිනේෂ් චන්දිමාල් සූදානම්. 

    

ඕවර 6 කදී 46/2 (ධනංජය ද සිල්වා 21, දිනේෂ් චන්දිමාල් 01, ජේම්ස් ෆෝක්නර් 1-0-03-1)

 

                  

 

ජේම්ස් ෆෝක්නර්ගේ පන්දුවක් හමුවේ ඩේවිඩ් වෝනර් අතට උඩපන්දුවක් දෙමින් කුසල් පෙරේරා ලකුණු 22 කට දැවී යයි. 

 

හයවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා‍ වමතින් මඳ වේග පන්දුයවන ක්‍රීඩක ජේම්ස් ෆෝක්නර් කැඳවයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා ධනංජය ද සිල්වා සූදානම්. 

   

ඕවර 5 කදී 43/1 (කුසල් පෙරේරා 22, ධනංජය ද සිල්වා 19, ග්ලේන් මැක්ස්වෙල් 1-0-16-0)

 

                  

 

පස්වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා දකුණතින් පිට දඟ පන්දුයවන ක්‍රීඩක ග්ලේන් මැක්ස්වෙල් කැඳවයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා කුසල් පෙරේරා සූදානම්. 

 

ඕවර 4 කදී 27/1 (කුසල් පෙරේරා 13, ධනංජය ද සිල්වා 12, ජෝන් ‍හේස්ටින් 2-0-07-1)

 

                  

 

සිවුවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා දකුණතින් මඳ වේග පන්දුයවන ක්‍රීඩක ජෝන් හේස්ටින් කැඳවයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා ධනංජය ද සිල්වා සූදානම්. 

 

ඕවර 3 කදී 21/1 (කුසල් පෙරේරා 11, තිලකරත්න ඩිල්ෂාන් 08, මිචෙල් ස්ටාක් 2-0-20-0)

 

                  

 

තෙවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා මිචෙල් ස්ටාක් පැමිණෙයි.  පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා ධනංජය ද සිල්වා  සූදානම්. 

 

ඕවර 2 කදී 10/1 (කුසල් පෙරේරා 07, ධනංජය ද සිල්වා 01, ජෝන් ‍හේස්ටින් 1-0-01-1)

 

                  

 

ජෝන් හේස්ටින්ගේ පන්දුවක් කඩුල්ලේ වැදීම නිසා තිලකරත්න ඩිල්ෂාන් එක ලකුණකට දැවී යයි. 

 

දෙවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා දකුණතින් මඳ වේග පන්දුයවන ක්‍රීඩක ජෝන් හේස්ටින් කැඳවයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා තිලකරත්න ඩිල්ෂාන් සූදානම්. 

 

ඕවර 1 කදී 9/0 (කුසල් පෙරේරා 07, තිලකරත්න ඩිල්ෂාන් 01, මිචෙල් ස්ටාක් 1-0-09-0)

 

                  

 

ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමේ ආරම්භක පන්දුයවන්නා වමතින් වේග පන්දුයවන ක්‍රීඩක මිචෙල් ස්ටාක්. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා කුසල් පෙරේරා සූදානම්. 

 

කුසල් පෙරේරා සමගින් තිලකරත්න ඩිල්ෂාන් ශ්‍රී ලංකා ඉනිම ඇරඹීහ සඳහා පිටියට පිවිසෙති.

 

අද දිනයේදී සීක්කුගේ ප්‍රසන්න ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට කැඳවා ඇති අතර මැතිව් වේඩ් ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමට කැඳවා සිටියි. 

 

කාසියේ වාසිය දිනූ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නායක දිනේෂ් චන්දිමාල් පළමුවෙන් පන්දුවට පහරදීමට තීරණය කරයි. 

 

සංචාරක ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම සහ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අතර කොළඹ ආර්. ප්‍රේමදාස ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වෙන දෙවැනි විස්සයි20 ක්‍රිකට් තරගය ආර්ම්භ විම සඳහා සියල්ල සූදානම්.  

ඕවර 9 කදී 97/1 (ඩේව්ඩ් වෝනර් 25, මොයිසස් හෙන්රික්ස් 01, සීක්කුගේ ප්‍රසන්න 2-0-14-1)

 

                                          

 

සීක්කුගේ ප්‍රසන්නගේ පන්දුවක් කඩුල්ලේ වැදිම නිසා ග්ලේන් මැක්ස්වෙල් ලකුණු 66 කට දැවි යයි. 

 

නමවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා‍ සීක්කුගේ ප්‍රසන්න කැඳවයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා ඩේවිඩ් වෝනර් සූදානම්.

ඕවර 13 කදී 105 (මැතිව් වේඩ් 05, උස්කමාන් කවාජා 02, සීක්කුගේ ප්‍රසන්න 4-1-16-1)

 

                                          

 

13 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා‍ සීක්කුගේ ප්‍රසන්න කැඳවයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා උස්මාන් කවාජා සූදානම්. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>