තරගය වර්ෂාව නිසා අතහැර දමයි

නොනවාත්වාම පවතින වර්ෂාව හේතුවෙන් තරගය ප.ව 10.05 ට අතහැර දැමීමට විනිසුරුවරුන් විසින් තීරණය කරන ලදී.

 

වර්ෂාව හේතුවෙන් තරගය මදකට නතර කරයි…

 

ඕවර 4 කදී 16/1 –  ජේසන් රෝයි 5 (7), ජෝ රූට් 11 (16), ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් 2-0-8-0

 

                 

 

සිව්වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා දකුණතින් වේග පන්දුයවන ක්‍රීඩක ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් නැවතත්. පන්දුව පිළිගැනීමට ජේසන් රෝයි සූදානම්.

 

ඕවර 3 කදී 11/1 –  ජේසන් රෝයි 3 (5), ජෝ රූට් 8 (12), සුරංග ලක්මාල් 2-0-8-1

 

                 

 

තෙවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා දකුණතින් වේග පන්දුයවන ක්‍රීඩක සුරංග ලක්මාල් නැවතත්. පන්දුව පිළිගැනීමට ජේසන් රෝයි සූදානම්.

 

ඕවර 2 කදී 4/1 –  ජේසන් රෝයි 2 (4), ජෝ රූට් 2 (7), ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් 1-0-3-0

 

                 

 

දෙවන ඕවරය යැවීම සඳහා දකුණතින් වේග පන්දුයවන ක්‍රීඩක ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් කැඳවයි. පන්දුව පිළිගැනීමට ජේසන් රෝයි සූදානම්.

 

ඕවර 1 කදී 1/1 –  ජේසන් රෝයි 1 (2), ජෝ රූට් 0 (3), සුරංග ලක්මාල් 1-0-1-1

 

                 

 

පන්දුවට පහරදීම සදහා ජෝ රූට් පැමිණෙයි.

 

සුරංග ලක්මාල්ගේ පන්දුවකට කඩුලු රකින දිනේෂ් චන්දිමාල් අතට උඩපන්දුවක් ලබාදීමෙන් ලකුණු නොලබාම ඇලෙක්ස් හේල්ස් දැවී යයි.

 

පළමු ඕවරය යැවීම සඳහා දකුණතින් වේග පන්දුයවන ක්‍රීඩක සුරංග ලක්මාල් කැඳවයි. පන්දුව පිළිගැනීමට ජේසන් රෝයි සූදානම්.

 

එංගලන්ත ඉනිම ඇරඹිම සඳහා ඇලක්ස් හේල්ස් සහ ජේසන් රෝයි පිටියට පිවිසෙති.

 

තරගය නැවත ප.ව 8.10 ට ආරම්භ වීමට නියමිතව ඇති අතර ඕවර අඩුවීමක් සිදු නොවේ.

 

වර්ෂාව හේතුවෙන් එංගලන්ත ඉනිමේ ආරම්භය ප්‍රමාද වෙයි.

———————————————————————————————————————————————

ඕවර 50 කදී 248/9 –  නුවන් ප්‍රදීප් 2 (2), සුරංග ලක්මාල් 3 (4), ඬේවිඞ් විලී 10-0-55-1

 

              

 

පනස් වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා දකුණතින් වේගපන්දු යවන ක්‍රීස් ජෝදාන් වෙනුවට වමතින් වේගපන්දු යවන ඬේවිඞ් විලී පන්දු යැවීමට නැවත කැදවයි. පන්දුව පිළිගැනීමට සුරංග ලක්මාල් සූදානම්.

 

ඕවර 49 කදී 242/9 –  සුරංග ලක්මාල් 0 (0), ක්‍රිස් වෝක්ස් 10-1-34-3

 

              

 

පන්දුවට පහරදීම සදහා නුවන් ප්‍රදීප් පැමිණෙයි.

 

ක්‍රිස් වෝක්ස්ගේ පන්දුවක් කඩුල්ලේ වැදීමෙන් ලකුණු 41 ක් ලබා සිටි උපුල් තරංග දැවී යයි. (4 පහර 2, 6 පහර 1)

 

පන්දුවට පහරදීම සදහා සුරංග ලක්මාල් පැමිණෙයි.

 

ක්‍රිස් වෝක්ස්ගේ පන්දුවක් හමුවේ ජොනී බෙයාර්ස්ටෝ අතට උඩ පන්දුවක් දෙමින් ලකුණු 9 ක් ලබා සිටි ෆර්වීස් මහරූෆ් දැවී යයි.

 

හතලිස් නවවැනි ඕවරය යැවීම දකුණතින් වේගපන්දු යවන ක්‍රීස් වෝක්ස් නැවතත්. පන්දුව පිළිගැනීමට උපුල් තරංග සූදානම්.

 

ඕවර 48 කදී 237/7 –  උපුල් තරංග 37 (29), ෆර්වීස් මහරූෆ් 8 (9), ක්‍රීස් ජෝදාන් 10-0-49-1

 

              

 

හතලිස් අටවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා දකුණතින් වේගපන්දු යවන ක්‍රීස් ජෝදාන් නැවතත්. පන්දුව පිළිගැනීමට උපුල් තරංග සූදානම්.

 

ඕවර 47 කදී 230/7 –  උපුල් තරංග 32 (25), ෆර්වීස් මහරූෆ් 6 (7), ක්‍රිස් වෝක්ස් 9-1-30-1

 

                 

 

හතලිස් හත්වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා පා දග පන්දු යවන අදීල් රෂීඞ් වෙනුවට දකුණතින් වේගපන්දු යවන ක්‍රීස් වෝක්ස් නැවත කැදවයි. පන්දුව පිළිගැනීමට උපුල් තරංග සූදානම්.

 

ඕවර 46 කදී 224/7 –  උපුල් තරංග 30 (23), ෆර්වීස් මහරූෆ් 3 (3), ක්‍රීස් ජෝදාන් 9-0-42-1

 

              

 

හතලිස් හයවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා දකුණතින් වේගපන්දු යවන ක්‍රීස් ජෝදාන් නැවතත්. පන්දුව පිළිගැනීමට උපුල් තරංග සූදානම්.

 

ඕවර 45 කදී 215/7 –  උපුල් තරංග 24 (20), අදීල් රෂීඞ් 10-0-60-0

 

                

 

පන්දුවට පහරදීම සදහා ෆර්වීස් මහරූෆ් පැමි‍ණෙයි.

 

ලකුණු 2 ක් ලබාසිටි දසුන් ශානක දුවද්දී දවාගැනීමකට හසුකර ගැනීමට ජෝ රූට් සහ ජොස් බට්ලර් සමත්වූහ.

 

හතලිස් පස්වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා පා දග පන්දු යවන අදීල් රෂීඞ් නැවතත්. පන්දුව පිළිගැනීමට දසුන් ශානක සූදානම්.

 

ඕවර 44 කදී 211/6 –  උපුල් තරංග 21 (18), දසුන් ශානක 1 (4), ක්‍රීස් ජෝදාන් 8-0-33-1

 

              

 

පන්දුවට පහරදීම සදහා දසුන් ශානක පැමිණෙයි.

 

ක්‍රීස් ජෝදාන්ගේ පන්දුවක් හමුවේ ජොස් බට්ලර් අතට උඩ පන්දුවක් දෙමින් ලකුණු 56ක් ලබා සිටි ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් දැවී යයි. (4 පහර 3, 6 පහර 1)

 

හතලිස් හතරවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා වමතින් වේගපන්දු යවන ඬේවිඞ් විලී වෙනුවට දකුණතින් වේගපන්දු යවන ක්‍රීස් ජෝදාන් නැවත කැදවයි. පන්දුව පිළිගැනීමට ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් සූදානම්.

 

ඕවර 43 කදී 209/5 –  උපුල් තරංග 20 (17), ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් 56 (66), අදීල් රෂීඞ් 9-0-56-0

 

                

 

හතලිස් තුන්වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා දකුණතින් වේගපන්දු යවන ලයාම් ප්ලන්කට් වෙනුවට පා දග පන්දු යවන අදීල් රෂීඞ් නැවතත් කැදවයි. පන්දුව පිළිගැනීමට උපුල් තරංග සූදානම්.

 

ඕවර 42 කදී 203/5 –  උපුල් තරංග 16 (13), ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් 54 (64), ඬේවිඞ් විලී 9-0-50-1

 

             

 

හතලිස් දෙවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා වමතින් වේගපන්දු යවන ඬේවිඞ් විලී නැවතත්. පන්දුව පිළිගැනීමට උපුල් තරංග සූදානම්.

 

ඕවර 41 කදී 191/5 –  උපුල් තරංග 8 (10), ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් 50 (61), ලයාම් ප්ලන්කට් 10-0-46-3

 

                

 

ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් තිස්වන එක්දින අර්ධ ශතකය වාර්තා කිරීමට සමත්විය.

 

හතලිස් එක්වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා දකුණතින් වේගපන්දු යවන ලයාම් ප්ලන්කට් නැවතත්. පන්දුව පිළිගැනීමට ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් සූදානම්.

 

ඕවර 40 කදී 186/5 –  උපුල් තරංග 7 (7), ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් 46 (58), ඬේවිඞ් විලී 8-0-38-1

 

                

 

හතලිස් වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා දකුණතින් වේගපන්දු යවන ක්‍රිස් වෝක්ස් වෙනුවට වමතින් වේගපන්දු යවන ඬේවිඞ් විලී නැවතත් කැදවයි. පන්දුව පිළිගැනීමට ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් සූදානම්.

 

ඕවර 39 කදී 172/5 –  උපුල් තරංග 2 (5), ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් 44 (54), ලයාම් ප්ලන්කට් 9-0-41-3

 

                

 

තිස්නවවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා දකුණතින් වේගපන්දු යවන ලයාම් ප්ලන්කට් නැවතත්. පන්දුව පිළිගැනීමට උපුල් තරංග සූදානම්.

 

ඕවර 38 කදී 175/5 –  උපුල් තරංග 1 (2), ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් 42 (51), ක්‍රිස් වෝක්ස් 8-1-25-1

 

              

 

තිස්අට වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා දකුණතින් වේගපන්දු යවන ක්‍රිස් වෝක්ස් නැවතත්. පන්දුව පිළිගැනීමට ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් සූදානම්.

 

ඕවර 37 කදී 172/5 –  උපුල් තරංග 0 (0), ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් 40 (47), ලයාම් ප්ලන්කට් 8-0-37-3

 

                

 

පන්දුවට පහරදීම සදහා උපුල් තරංග පැමිණෙයි.

 

ලයාම් ප්ලන්කට් පන්දුවක් හමුවේ ජොනී බෙයාර්ස්ටෝ අතට උඩ පන්දුවක් දෙමින් ලකුණු 2 ක් ලබා සිටි සීකුගේ ප්‍රසන්න දැවී යයි.

 

තිස්හත් වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා දකුණතින් වේගපන්දු යවන ලයාම් ප්ලන්කට් නැවතත්. පන්දුව පිළිගැනීමට සීකුගේ ප්‍රසන්න සූදානම්.

 

ඕවර 36 කදී 168/4 –  සීකුගේ ප්‍රසන්න 0 (0), ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් 39 (46), ක්‍රිස් වෝක්ස් 7-1-22-1

 

              

 

පන්දුවට පහරදීම සදහා සීකුගේ ප්‍රසන්න පැමිණෙයි.

ක්‍රිස් වෝක්ස් පන්දුවක් හමුවේ ක්‍රීස් ජෝදාන් අතට උඩ පන්දුවක් දෙමින් ලකුණු 62 ක් ලබා සිටි දිනේෂ් චන්දිමාල් දැවී යයි. (4 පහර 5) 

 

තිස්හය වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා දකුණතින් වේගපන්දු යවන ක්‍රිස් වෝක්ස් නැවතත්. පන්දුව පිළිගැනීමට ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් සූදානම්.

 

ඕවර 35 කදී 165/3 –  දිනේෂ් චන්දිමාල් 61 (74), ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් 37 (43), ලයාම් ප්ලන්කට් 7-0-33-2

 

                

 

තිස්පස් වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා දකුණතින් වේගපන්දු යවන ක්‍රීස් ජෝදාන් වෙනුවට නැවතත් දකුණතින් වේගපන්දු යවන ලයාම් ප්ලන්කට් කැදවයි. පන්දුව පිළිගැනීමට දිනේෂ් චන්දිමාල් සූදානම්.

 

ඕවර 34 කදී 157/3 –  දිනේෂ් චන්දිමාල් 54 (69), ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් 36 (42), ක්‍රිස් වෝක්ස් 6-1-19-0

 

             

 

තිස්හතර වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා වමතින් වේගපන්දු යවන ඬේවිඞ් විලී වෙනුවට දකුණතින් වේගපන්දු යවන ක්‍රිස් වෝක්ස් නැවතත් කැදවයි. පන්දුව පිළිගැනීමට දිනේෂ් චන්දිමාල් සූදානම්.

 

ඕවර 33 කදී 154/3 –  දිනේෂ් චන්දිමාල් 51 (67), ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් 36 (38), ක්‍රීස් ජෝදාන් 7-0-31-0

 

                

 

දහහත්වන එක්දින අර්ධ ශතකය වාර්තා කිරීමට දිනේෂ් චන්දිමාල් සමත්විය.

 

තිස්තුන් වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා දකුණතින් වේගපන්දු යවන ක්‍රීස් ජෝදාන් නැවතත්. පන්දුව පිළිගැනීමට ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් සූදානම්.

 

ඕවර 32 කදී 148/3 –  දිනේෂ් චන්දිමාල් 49 (64), ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් 32 (35), ඬේවිඞ් විලී 7-0-30-1

 

              

 

තිස්දෙවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා වමතින් වේගපන්දු යවන ඬේවිඞ් විලී නැවතත්. පන්දුව පිළිගැනීමට දිනේෂ් චන්දිමාල් සූදානම්.

 

ඕවර 31 කදී 146/3 –  දිනේෂ් චන්දිමාල් 48 (60), ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් 31 (33), ක්‍රීස් ජෝදාන් 6-0-25-0

 

                 

 

තිස්එක් වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා පා දග පන්දු යවන අදිල් රෂීඩ් වෙනුවට දකුණතින් වේගපන්දු යවන ක්‍රීස් ජෝදාන් නැවතත් කැදවයි. පන්දුව පිළිගැනීමට ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් සූදානම්.

 

ඕවර 30 කදී 143/3 –  දිනේෂ් චන්දිමාල් 47 (59), ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් 30 (28), ඬේවිඞ් විලී 6-0-28-1

 

              

 

සිව්වැනි කඩුල්ල සදහා ලකුණු 50 ක සම්බන්ධතාවයක් පැවැත්වීමට දිනේෂ් චන්දිමාල් සහ ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් සමත්වූහ.

 

තිස්වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා වමතින් වේගපන්දු යවන ඬේවිඞ් විලී නැවතත්. පන්දුව පිළිගැනීමට දිනේෂ් චන්දිමාල් සූදානම්.

 

ඕවර 29 කදී 135/3 –  දිනේෂ් චන්දිමාල් 41 (56), ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් 28 (25), අදිල් රෂීඩ් 8-0-50-0

 

                 

 

විසිනවවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා පා දග පන්දු යවන අදිල් රෂීඩ් නැවතත්. පන්දුව පිළිගැනීමට ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් සූදානම්.

 

ඕවර 28 කදී 125/3 –  දිනේෂ් චන්දිමාල් 36 (52), ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් 23 (23), ඬේවිඞ් විලී 5-0-20-1

 

              

 

විසිඅටවැනි වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා දකුණතින් වේගපන්දු යවන ලයාම් ප්ලන්කට් වෙනුවට නැවතත් වමතින් වේගපන්දු යවන ඬේවිඞ් විලී කැදවයි. පන්දුව පිළිගැනීමට දිනේෂ් චන්දිමාල් සූදානම්.

 

ඕවර 27 කදී 121/3 –  දිනේෂ් චන්දිමාල් 35 (51), ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් 20 (18), අදිල් රෂීඩ් 7-0-40-0

 

                 

 

විසිහත් වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා පා දග පන්දු යවන අදිල් රෂීඩ් නැවතත්. පන්දුව පිළිගැනීමට දිනේෂ් චන්දිමාල් සූදානම්.

 

ඕවර 26 කදී 114/3 –  දිනේෂ් චන්දිමාල් 28 (45), ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් 20 (18), ලයාම් ප්ලන්කට් 6-0-25-2

 

              

 

විසිහයවැනි වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා දකුණතින් වේගපන්දු යවන ලයාම් ප්ලන්කට් නැවතත්. පන්දුව පිළිගැනීමට ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් සූදානම්.

 

ඕවර 25 කදී 104/3 –  දිනේෂ් චන්දිමාල් 25 (43), ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් 13 (14), අදිල් රෂීඩ් 6-0-33-0

 

                 

 

විසිපස්වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා පා දග පන්දු යවන අදිල් රෂීඩ් නැවතත්. පන්දුව පිළිගැනීමට දිනේෂ් චන්දිමාල් සූදානම්.

 

ඕවර 24 කදී 96/3 –  දිනේෂ් චන්දිමාල් 24 (41), ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් 6 (10), ලයාම් ප්ලන්කට් 5-0-15-2

 

              

 

විසිහතරවැනි වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා දකුණතින් වේගපන්දු යවන ලයාම් ප්ලන්කට් නැවතත්. පන්දුව පිළිගැනීමට ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් සූදානම්.

 

ඕවර 23 කදී 90/2 –  දිනේෂ් චන්දිමාල් 24 (40), ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් 1 (5), අදිල් රෂීඩ් 5-0-25-0

 

                 

 

විසිතුන්වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා පා දග පන්දු යවන අදිල් රෂීඩ් නැවතත්. පන්දුව පිළිගැනීමට දිනේෂ් චන්දිමාල් සූදානම්.

 

ඕවර 22 කදී 88/3 –  දිනේෂ් චන්දිමාල් 23 (35), ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් 0 (4), ලයාම් ප්ලන්කට් 4-0-10-2

 

              

 

පන්දුවට පහරදීම සදහා ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් පැමි‍ෙණයි.

ලියෑම් ප්ලන්කට්ගේ පන්දුවක් හමුවේ ඇලෙක්ස් හේල්ස් අතට උඩ පන්දුවක් දෙමින් ලකුණු 53 ක් ලබා සිටි කුසල් මෙන්ඩිස් දැවී යයි. (4 පහර 5, 6 පහර 1)

 

විසිදෙවැනි වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා දකුණතින් වේග පන්දුයවන ක්‍රීස් ජෝදාන් වෙනුවට දකුණතින් වේගපන්දු යවන ලයාම් ප්ලන්කට් නැවත කැදවයි. පන්දුව පිළිගැනීමට දිනේෂ් චන්දිමාල් සූදානම්.

 

ඕවර 21 කදී 87/2 –  දිනේෂ් චන්දිමාල් 22 (34), කුසල් මෙන්ඩිස් 53 (65), අදිල් රෂීඩ් 4-0-23-0

 

                 

 

විසිඑක්වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා පා දග පන්දු යවන අදිල් රෂීඩ් නැවතත්. පන්දුව පිළිගැනීමට දිනේෂ් චන්දිමාල් සූදානම්.

 

ඕවර 20 කදී 82/2 –  දිනේෂ් චන්දිමාල් 19 (30), කුසල් මෙන්ඩිස් 51 (63), ක්‍රීස් ජෝදාන් 5-0-22-0

 

              

 

තෙවැනි කඩුල්ල සදහා ලකුණු 50 ක සම්බන්ධතාවයක් පැවැත්වීමට දිනේෂ් චන්දිමාල් සහ කුසල් මෙන්ඩිස් සමත්වූහ.

 

විසිවැනි වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා දකුණතින් වේග පන්දුයවන ක්‍රීස් ජෝදාන් නැවතත්. පන්දුව පිළිගැනීමට දිනේෂ් චන්දිමාල් සූදානම්.

 

ඕවර 19 කදී 79/2 –  දිනේෂ් චන්දිමාල් 17 (26), කුසල් මෙන්ඩිස් 50 (61), අදිල් රෂීඩ් 3-0-18-0

 

                 

 

කුසල් මෙන්ඩිස් දෙවන එක්දින අර්ධ ශතකය වාර්තා කිරීමට සමත්විය.

 

දහනව වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා පා දග පන්දු යවන අදිල් රෂීඩ් නැවතත්. පන්දුව පිළිගැනීමට දිනේෂ් චන්දිමාල් සූදානම්.

 

ඕවර 18 කදී 76/2 –  දිනේෂ් චන්දිමාල් 15 (23), කුසල් මෙන්ඩිස් 49 (58), ක්‍රීස් ජෝදාන් 4-0-19-0

 

              

 

දහඅට වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා දකුණතින් වේග පන්දුයවන ක්‍රීස් ජෝදාන් නැවතත්. පන්දුව පිළිගැනීමට දිනේෂ් චන්දිමාල් සූදානම්.

 

ඕවර 17 කදී 65/2 –  දිනේෂ් චන්දිමාල් 14 (22), කුසල් මෙන්ඩිස් 39 (53), අදිල් රෂීඩ් 2-0-15-0

 

                 

 

දහහත් වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා පා දග පන්දු යවන අදිල් රෂීඩ් නැවතත්. පන්දුව පිළිගැනීමට දිනේෂ් චන්දිමාල් සූදානම්.

 

ඕවර 16 කදී 58/2 –  දිනේෂ් චන්දිමාල් 8 (18), කුසල් මෙන්ඩිස් 38 (51), ක්‍රීස් ජෝදාන් 3-0-8-0

 

              

 

දහසය වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා දකුණතින් වේග පන්දුයවන ක්‍රීස් ජෝදාන් නැවතත්. පන්දුව පිළිගැනීමට දිනේෂ් චන්දිමාල් සූදානම්.

 

ඕවර 15 කදී 55/2 –  දිනේෂ් චන්දිමාල් 6 (14), කුසල් මෙන්ඩිස් 37 (49), අදිල් රෂීඩ් 1-0-8-0

 

                 

 

පහලොස් වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා වමතින් වේග පන්දුයවන ක්‍රීඩක ලයාම් ප්ලන්කට් වෙනුවට පා දග පන්දු යවන අදිල් රෂීඩ් කැදවයි. පන්දුව පිළිගැනීමට කුසල් මෙන්ඩිස් සූදානම්.

 

ඕවර 14 කදී 47/2 –  දිනේෂ් චන්දිමාල් 4 (11), කුසල් මෙන්ඩිස් 31 (46), ක්‍රීස් ජෝදාන් 2-0-5-0

 

                 

 

දහහතර වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා දකුණතින් වේග පන්දුයවන ක්‍රීස් ජෝදාන් නැවතත්. පන්දුව පිළිගැනීමට දිනේෂ් චන්දිමාල් සූදානම්.

 

ඕවර 13 කදී 44/2 –  දිනේෂ් චන්දිමාල් 3 (7), කුසල් මෙන්ඩිස් 27 (40), ලයාම් ප්ලන්කට් 3-0-9-1

 

                 

 

දහතුන්වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා වමතින් වේග පන්දුයවන ක්‍රීඩක ලයාම් ප්ලන්කට් නැවතත්. පන්දුව පිළිගැනීමට කුසල් මෙන්ඩිස් සූදානම්.

 

ඕවර 12 කදී 40/2 –  දිනේෂ් චන්දිමාල් 2 (5), කුසල් මෙන්ඩිස් 27 (40), ක්‍රීස් ජෝදාන් 1-0-2-0

 

                 

 

දොලොස්වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා වමතින් වේග පන්දුයවන ක්‍රීඩක ක්‍රිස් වෝක්ස් වෙනුවට දකුණතින් වේග පන්දුයවන ක්‍රීස් ජෝදාන් කැදවයි. පන්දුව පිළිගැනීමට දිනේෂ් චන්දිමාල් සූදානම්.

 

ඕවර 11 කදී 38/2 –  දිනේෂ් චන්දිමාල් 1 (2), කුසල් මෙන්ඩිස් 26 (37), ලයාම් ප්ලන්කට් 2-0-5-1

 

                 

 

එකලොස්වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා වමතින් වේග පන්දුයවන ක්‍රීඩක ලයාම් ප්ලන්කට් නැවතත්. පන්දුව පිළිගැනීමට කුසල් මෙන්ඩිස් සූදානම්.

 

ඕවර 10 කදී 34/2 –  දිනේෂ් චන්දිමාල් 1 (2), කුසල් මෙන්ඩිස් 22 (31), ක්‍රිස් වෝක්ස් 5-1-16-0

 

                 

 

දසවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා වමතින් වේග පන්දුයවන ක්‍රීඩක ක්‍රිස් වෝක්ස් නැවතත්. පන්දුව පිළිගැනීමට දිනේෂ් චන්දිමාල් සූදානම්.

 

ඕවර 9 කදී 32/2 –  දිනේෂ් චන්දිමාල් 0 (0), කුසල් මෙන්ඩිස් 21 (27), ලයාම් ප්ලන්කට් 1-0-1-1

 

                 

 

පන්දුවට පහරදීම සදහා දිනේෂ් චන්දිමාල් පැමිණෙයි.

 

ලියෑම් ප්ලන්කට්ගේ පන්දුවක් හමුවේ ජොස් බට්ලර් අතට උඩ පන්දුවක් දෙමින් ලකුණු 9 ක් ලබා සිටි කුසල් පෙරේරා දැවී යයි.

 

නවවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා දකුණතින් වේග පන්දුයවන ක්‍රීඩක ලයාම් ප්ලන්කට් කැදවයි. පන්දුව පිළිගැනීමට කුසල් මෙන්ඩිස් සූදානම්.

 

ඕවර 8 කදී 31/1 –  කුසල් පෙරේරා 9 (24), කුසල් මෙන්ඩිස් 20 (22), ක්‍රිස් වෝක්ස් 4-1-14-0

 

                 

 

අටවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා වමතින් වේග පන්දුයවන ක්‍රීඩක ක්‍රිස් වෝක්ස් නැවතත්. පන්දුව පිළිගැනීමට කුසල් පෙරේරා සූදානම්.

 

ඕවර 7 කදී 29/1 –  කුසල් පෙරේරා 7 (18), කුසල් මෙන්ඩිස් 20 (22), ඩේව්ඩ් විලී 4-0-16-1

 

                 

 

හත්වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා වමතින් වේග පන්දුයවන ක්‍රීඩක ඩේවිඩ් විලී නැවතත්. පන්දුව පිළිගැනීමට කුසල් පෙරේරා සූදානම්.

 

ඕවර 6 කදී 20/1 –  කුසල් පෙරේරා 4 (15), කුසල් මෙන්ඩිස් 14 (19), ක්‍රිස් වෝක්ස් 3-1-12-0

 

                 

 

සයවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා වමතින් වේග පන්දුයවන ක්‍රීඩක ක්‍රිස් වෝක්ස් නැවතත්. පන්දුව පිළිගැනීමට කුසල් මෙන්ඩිස් සූදානම්.

 

ඕවර 5 කදී 16/1 –  කුසල් පෙරේරා 3 (14), කුසල් මෙන්ඩිස් 11 (14), ඩේව්ඩ් විලී 3-0-7-1

 

                 

 

පස්වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා වමතින් වේග පන්දුයවන ක්‍රීඩක ඩේවිඩ් විලී නැවතත්. පන්දුව පිළිගැනීමට කුසල් මෙන්ඩිස් සූදානම්.

 

ඕවර 4 කදී 15/1 –  කුසල් පෙරේරා 3 (14), කුසල් මෙන්ඩිස් 10 (8), ක්‍රිස් වෝක්ස් 2-1-8-0

 

                 

 

සිව්වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා වමතින් වේග පන්දුයවන ක්‍රීඩක ක්‍රිස් වෝක්ස් නැවතත්. පන්දුව පිළිගැනීමට කුසල් පෙරේරා සූදානම්.

 

ඕවර 3 කදී 15/1 –  කුසල් පෙරේරා 3 (8), කුසල් මෙන්ඩිස් 10 (8), ඩේව්ඩ් විලී 2-0-6-1

 

                 

 

තෙවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා වමතින් වේග පන්දුයවන ක්‍රීඩක ඩේවිඩ් විලී නැවතත්. පන්දුව පිළිගැනීමට කුසල් පෙරේරා සූදානම්.

 

ඕවර 2 කදී 12/1 –  කුසල් පෙරේරා 1 (3), කුසල් මෙන්ඩිස් 9 (7), ක්‍රිස් වෝක්ස් 1-0-8-0

 

                 

 

දෙවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා වමතින් වේග පන්දුයවන ක්‍රීඩක ක්‍රිස් වෝක්ස් කැඳවයි. පන්දුව පිළිගැනීමට කුසල් මෙන්ඩිස් සූදානම්.

 

ඕවර 1 කදී 4/1 –  කුසල් පෙරේරා 1 (3), කුසල් මෙන්ඩිස් 1 (1), ඩේව්ඩ් විලී 1-0-3-1

 

                 

 

පන්දුවට පහරදීම සදහා කුසල් මෙන්ඩිස් පැමිණෙයි.

ඩේවිඩ් විලීගේ පන්දුවක් කඩුල්ලේ දැවටීමෙන් ලකුණු 1 ක් ලබා සිටි ධනුෂ්ක ගුණතිලක දැවී යයි.

 

පළමු ඕවරය යැවීම සඳහා වමතින් වේග පන්දුයවන ක්‍රීඩක ඩේවිඩ් විලී කැඳවයි. පන්දුව පිළිගැනීමට කුසල් පෙරේරා සූදානම්.

 

ශ්‍රී ලංකා ඉනිම ඇරඹිම සඳහා කුසල් පෙරේරා සහ ධනුෂ්ක ගුණතිලක පිටියට පිවිසෙති.

 

කණ්ඩායම් දෙකෙහිම එක් වෙනස්කම බැගින් සිදු කර ඇති අතර ශ්‍රී ලංකා පිලෙහි සුරාජ් රන්දීව් වෙනුවට දසුන් ශානක නැවත කණ්ඩායමට එක්වී ඇති අතර එංගලන්ත පිලෙහි මොයින් අලී වෙනුවට ක්‍රීස් ජෝදාන් කණ්ඩායමට එක්වී ඇත.

 

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම

කුසල් පෙරේරා, ධනුෂ්ක ගුණතිලක, කුසල් මෙන්ඩිස්, උපුල් තරංග, දිනේෂ් චන්දිමාල්, ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් (නායක), ෆර්වීස් මහරුෆ්, සීකුගේ ප්‍රසන්න, දසුන් ශානක, නුවන් ප්‍රදීප් සහ සුරංග ලක්මාල්

එංගලන්ත කණ්ඩායම

ජේසන් රෝයි, ඇලෙක්ස් හේල්ස්, ජෝ රූට්, ඔයින් මෝගන් (නායක), ජොනී බෙයාර්ස්ටෝ, ජොස් බට්ලර්, ක්‍රීස් ජෝදාන්, ක්‍රිස් වෝක්ස්, ඬේවිඞ් විලී, අදීල් රෂීඞ් සහ ලයාම් ප්ලන්කට්

 

ශ්‍රී ලංකාව සහ එංගලන්තය අතර බ්‍රිස්ටල්හිදී අද (26 වැනිදා) පැවැත්වෙන තෙවැනි එක්දින ජාත්‍යන්තර තරගයේ කාසියේ වාසිය දිනූ එංගලන්ත කණ්ඩායමේ නායක ඔයින් මෝගන් පළමුවෙන් පන්දුවට පහරදීම සදහා ශ්‍රී ලංකා පිලට ආරාධනා කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>